สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของรัฐบาลว่า วงเงินทั้งหมดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนั้นอยู่ที่ 78.9 ล้านล้านเยนและจะประกอบไปด้วยนโยบายต่างๆของนายคิชิดะ เช่น การลดช่องว่างด้านรายได้ผ่านการปรับขึ้นค่าจ้างและการรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ นายคิชิดะ ตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งยังไม่ฟื้นสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะพยายามบรรลุเป้าหมายในการกระจายความมั่งคั่ง ด้วยการเพิ่มการสนับสนุนแก่ครัวเรือนและบริษัท นอกจากนี้ นายคิชิดะ ยังระบุอีกด้วยว่าในการดำเนินการตามแผนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลักดันสู่การขยายตัวโดยเร็วที่สุด มาตรการสำคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบเงินมูลค่า 100,000 เยน (ราว 28,000 บาท) ในรูปของเงินสดและบัตรกำนัล ให้แก่เด็กอายุ 18 ปี หรือต่ำกว่า ปรับขึ้นค่าจ้างสำหรับพยาบาลและกลุ่มผู้ดูแลด้านสุขภาพ และมอบเงินช่วยเหลือสูงสุด 2.5 ล้านเยน (ราว 700,000 บาท) แก่บริษัทขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดใหญ่ คณะรัฐมนตรีของนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้จ่ายด้านการคลังสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 55.7 ล้านล้านเยน (ประมาณ 16 ล้านล้านบาท) เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19