เซลล์ของจีโนไทป์ต่างกันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

บุคคลโมเสคทางพันธุกรรมซึ่งมีเซลล์ของจีโนไทป์ต่างกันเกิดขึ้นตามธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ในมนุษย์ การพัฒนาของมะเร็งโดยที่เซลล์หนึ่งได้รับการกลายพันธุ์ที่ทำให้สามารถแพร่กระจายได้ ในขณะที่เซลล์อื่นไม่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญของโมเสคทางพันธุกรรม โมเสคทางพันธุกรรมสามารถใช้เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจพัฒนาการของโรคได้

ลักษณะทั่วไปของธรรมชาติที่ใช้ในการทำความเข้าใจยีน วิธีการโมเสกทางพันธุกรรมแบบทดลองวิธีหนึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์โมเสคด้วยเครื่องหมายคู่ (MADM) ซึ่งยีนจะถูกกลายพันธุ์ในแต่ละเซลล์ ในขณะเดียวกัน เซลล์ที่กลายพันธุ์จะถูกติดฉลากด้วยสีเรืองแสง “MADM เป็นเทคโนโลยีการทำเครื่องหมาย ซึ่งโดยหลักการแล้วเราสามารถทำเครื่องหมายเซลล์ที่อาจกลายพันธุ์สำหรับยีนใดๆ ที่น่าสนใจ ในอวัยวะใดก็ตามที่เราสนใจ บทบาทและหน้าที่ของยีนที่กลายพันธุ์โดยการเปลี่ยนแปลงยีนในเซลล์เดียว ในขณะที่รักษาเซลล์ที่เหลือให้ปกติ วิธีการนี้มีค่ามากเป็นพิเศษสำหรับยีนที่จำเป็น การกลายพันธุ์ของยีนที่จำเป็นในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะส่งผลต่อสุขภาพและความมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต

Related Post

เปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมองเปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมอง

นักวิจัยพบว่าพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เช่น การกินมากเกินไป เปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมอง และวงจรควบคุมการบริโภคอาหาร ซึ่งสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ได้ การทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมการกินผิดปกติและระบบประสาทชีววิทยามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรสามารถให้ความกระจ่างว่าทำไมความผิดปกติเหล่านี้

โหมดใหม่ของการแพร่กระจายของแบคทีเรียโหมดใหม่ของการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

การติดเชื้อเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากอาหารที่พบมากที่สุดในโลกตะวันตก สามารถแพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ตามการค้นพบงานวิจัยใหม่ในช่วงเวลาที่โควิด-19 ครอบงำข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การวิจัยเตือนว่าเชื้อโรคอื่นๆ มากมายส่งผลกระทบต่อชีวิตทั่วโลกทุกวัน ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางเพศ

กลไกการคันผิวหนังแตกต่างกันตามผิวหนังที่ไม่มีขนและมีขนกลไกการคันผิวหนังแตกต่างกันตามผิวหนังที่ไม่มีขนและมีขน

อาการคันที่ผิวหนังเรื้อรังทำให้ผู้คนไปพบแพทย์ผิวหนังมากกว่าอาการอื่นๆ วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดพบว่า 7% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และระหว่าง 10 ถึง 20% ของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอาการผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะผิวหนังอักเสบทั่วไปที่ทำให้เกิดอาการคัน อาการคันเป็นปัญหาทางคลินิกที่สำคัญซึ่งมักเกิดจากภาวะทางการแพทย์ที่ผิวหนัง ตับ หรือไต