กลุ่มโมเลกุลใหม่ที่มีผลต้านแบคทีเรียต่อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด เนื่องจากคุณสมบัติของโมเลกุลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในทางเคมี ความหวังคือการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพโดยมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ความต้านทานยาปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ้นในโลกนี้น่าตกใจ ในขณะที่ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ไม่กี่ชนิดได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาสารต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ในการใช้งานทางคลินิกทำงานโดยการยับยั้งความสามารถของแบคทีเรียในการสร้างผนังเซลล์ป้องกัน ทำให้แบคทีเรียแตก นอกจากเพนิซิลลินที่เป็นที่รู้จักซึ่งยับยั้งเอ็นไซม์ที่สร้างผนัง ยาปฏิชีวนะที่ใหม่กว่า เช่น แดปโตมัยซิน หรือ teixobactin ที่เพิ่งค้นพบจะจับกับโมเลกุลพิเศษ ลิปิด II แบคทีเรียทั้งหมดต้องการไขมัน II เพื่อสร้างผนังเซลล์ ยาปฏิชีวนะที่ยึดติดกับโครงสร้างผนังเซลล์นี้มักจะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ดังนั้นจึงยากที่จะปรับปรุงด้วยวิธีทางเคมี นอกจากนี้ โมเลกุลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานกับกลุ่มแบคทีเรียที่มีปัญหา ซึ่งล้อมรอบด้วยชั้นเพิ่มเติม คือเยื่อหุ้มชั้นนอก ซึ่งขัดขวางการแทรกซึมของสารต้านแบคทีเรียเหล่านี้