Day: July 8, 2021

ซีรี่ย์เกาหลี Island (아일랜드)ซีรี่ย์เกาหลี Island (아일랜드)

ซีรี่ย์เกาหลี Island (아일랜드) ถือเป็นสัญญาณว่านักแสดงตัวพ่ออย่าง คิมนัมกิล อาจจะมีลุ้นคัมแบคสู่จอแก้วอีกครั้ง เมื่อล่าสุดได้มีรายงานว่า คิมนัมกิล กำลังพิจารณารับบทนำใน ‘Island’ (아일랜드) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่จากช่อง OCN

แคปซูลเวลาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแคปซูลเวลาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี

ถ้ำใต้ทะเลแคริบเบียนเป็นแคปซูลเวลาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และการเดินทางสู่ส่วนลึกเผยให้เห็นการก่อตัวของแร่ธาตุอันยิ่งใหญ่และสัญญาณของชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ บาฮามาส ประเทศที่มีเกาะมากกว่า 3,000 เกาะ สันดอนและเกาะเล็กเกาะน้อยที่เกลื่อนเหมือนชิ้นส่วนปริศนาทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นที่ตั้งของจักรวาลใต้น้ำ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมองเปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมอง

นักวิจัยพบว่าพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เช่น การกินมากเกินไป เปลี่ยนแปลงกระบวนการตอบสนองต่อการให้รางวัลของสมอง และวงจรควบคุมการบริโภคอาหาร ซึ่งสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ได้ การทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมการกินผิดปกติและระบบประสาทชีววิทยามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรสามารถให้ความกระจ่างว่าทำไมความผิดปกติเหล่านี้