Category: Travel News

เที่ยวเมืองโลซานน์ ดินแดนในฝัน สวรรค์แห่งยุโรปเที่ยวเมืองโลซานน์ ดินแดนในฝัน สวรรค์แห่งยุโรป

เชื่อว่าคนไทยคงรู้จักดี เพราะนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ครั้งหนึ่งยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่าด้วย … โลซานน์เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม โอบล้อมด้วยทะเลสาบเจนีวาและหุบเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นกันไป บรรยากาศดี เงียบสงบ และมีความคลาสสิคจากการเป็นเมืองเก่า แต่ละปีจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเมืองจำนวนมาก